Το γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε πάσης φύσεως ζητήματα του Αστικού Δικαίου. Προσφέρουμε πλήρη και αποτελεσματική νομική εκπροσώπηση στους εντολείς μας -επιχειρήσεις και ιδιώτες-, αποφεύγοντας στείρες αντιπαραθέσεις και σπατάλη χρόνου και χρήματος.
Αναλαμβάνουμε την επίλυση υποθέσεων που αφορούν:
 
 Οικογενειακό Δίκαιο
Διαζύγια – Διατροφή παιδιών – Επιμέλεια παιδιών – Επικοινωνία αντιδίκων – Υιοθεσίες – Αναγνωρίσεις τέκνων – Σύμφωνα συμβίωσης
 
 Κληρονομικό Δίκαιο
Διαθήκες κάθε τύπου – Κληρονομητήρια – Αποδοχές κληρονομιάς – Διευθετήσεις κληρονομικών διεκδικήσεων
 
 Εργατικό Δίκαιο
Αγωγές, Ενστάσεις, Εφέσεις - Εργατικό ατύχημα – Απόλυση – Διεκδίκηση αποζημιώσεων από απολύσεις και εργατικά ατυχήματα – Διεκδίκηση δεδουλευμένων αποδοχών με εκπροσώπηση ενώπιον των διοικητικών και δικαστικών αρχών – Σύναψη συμβάσεων εργασίας – Έκδοση συντάξεων
 
 Ακίνητα
Αγοραπωλησίες και έλεγχος νομιμότητας ακινήτων – Πολεοδομικές παραβάσεις – Εκπροσώπηση σε μισθωτικές διαφορές και διαφορές συνιδιοκτητών
 
  • Τροχαία ατυχήματα
  • Εξώδικα
  • Πληρεξούσια