Το γραφείο μας γνωρίζει άριστα τις τεχνικές και τους κανόνες για την ευνοϊκή ρύθμιση των οφειλών των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών, τόσο δια της δικαστικής οδού όσο και δια της εξωδικαστικής εκούσιας διαπραγμάτευσης – διαμεσολάβησης. Επίσης, η άμεση συνεργασία με την εδρεύουσα στη Θεσσαλονίκη εταιρία «FBS - Δρ Δημ. Καμπούρης & Συνεργάτες ΕΠΕ» που οι υψηλές δυνατότητές της στην τέχνη της διαπραγμάτευσης και την σύνταξη αξιόπιστων επιχειρησιακών σχεδίων, ισοδυναμεί με αποτελεσματική επίλυση της διαφοράς και βιώσιμη ρύθμιση της ληξιπρόθεσμης οφειλής. 
 
Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες έχουν στη διάθεσή τους τις ακόλουθες επιλογές, προκειμένου να ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις τους:
 
  • Ένταξη στη διαδικασία Εξυγίανσης του Πτωχευτικού Κώδικα Ν. 4446/2016 (σύνταξη και κατάθεση αίτησης για την επικύρωση της συμφωνίας των πιστωτών και λήψης προληπτικών μέτρων, διαπραγματεύσεις με τις κεντρικές διευθύνσεις – κέντρα Εμπλοκών των Τραπεζικών Ιδρυμάτων, επιστολές συναίνεσης...)
  • Υπαγωγή στη διαδικασία Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών Ν. 4469/2017
  • Ρύθμιση «Κόκκινων» Επιχειρηματικών δανείων – Νόμοι 4224/2013, 4307/2014
  • Ανακοπή/Αίτηση αναστολής διαταγών πληρωμής