Το γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των ζητημάτων που ρυθμίζονται από το Εταιρικό Δίκαιο. Από τη σύσταση και εγκατάσταση μιας εταιρίας έως την παροχή ολοκληρωμένης νομικής υποστήριξης, από τη συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις και συμβάσεις έως την αντιπροσώπευση ενώπιoν δημόσιων αρχών και δικαστηρίων και όλων των τραπεζικών ιδρυμάτων, μπορούμε να εγγυηθούμε σε κάθε επιχειρηματία και επενδυτή άριστη εξυπηρέτηση σε ζητήματα που αφορούν:
 
  • Σύσταση – Τροποποίηση – Λύση κάθε τύπου εταιρίας
  • Μετατροπές σχηματισμών εταιριών με συγχώνευση, απορρόφηση ή απόσχιση κλάδου
  • Εξαγορά εταιρίας - Εκκαθάριση εταιρίας
  • Παροχή ολοκληρωμένης νομικής υποστήριξης εταιριών
  • Προετοιμασία και σύναψη κάθε είδους σύμβασης
  • Αντιπροσώπευση ενώπιον δημόσιων αρχών, κάθε βαθμίδας δικαστηρίου και ενώπιον της κεντρικής διοίκησης – κέντρα εμπλοκών παντός πιστωτικού ιδρύματος
  • Συμβάσεις δικαιόχρησης – franchise και Συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας και διανομής
  • Κατοχύρωση Εθνικών, Κοινοτικών και Διεθνών Σημάτων