image

Στο ψηφισθέν σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο  «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις», με το άρθρο 65 τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 3 του ν.4640/2019, που αφορά το ενημερωτικό έγγραφο για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς, που συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον εντολέα και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του και δη για εκείνες τις περιπτώσεις διαφορών που είναι δεκτικές διαθέσεως κατά το ουσιαστικό δίκαιο ή υπάγονται υποχρεωτικά στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία των άρθρων 6 και 7 του ν. 4640/2019.

Η νέα διάταξη έχει αναδρομική ισχύ από 30.11.2019 και καταλαμβάνει και τις ήδη κατατεθείσες αγωγές.

Το ακριβές κείμενο της ψηφισθείσας διάταξης έχει ως εξής:

Άρθρο 65

Τροποποίησης του άρθρου 3 του ν. 4640/2019 (Α΄190)

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 4640/2019 (Α΄190) αντικαθίσταται ως εξής:

«Το ενημερωτικό έγγραφο συμπληρώνεται και υπογράφεται  από τον εντολέα και τον  πληρεξούσιο δικηγόρο του και κατατίθεται με το εισαγωγικό δικόγραφο της αγωγής που τυχόν ασκηθεί ή με τις προτάσεις το αργότερο μέχρι τη συζήτηση της, επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης της αγωγής. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για τις αγωγές που έχουν κατατεθεί από 30/11/2019 έως και σήμερα»

 

Δείτε το ψηφισθέν σχέδιο νόμου εδώ.